Ze školy

Harmonogram školního roku 2019/2020

Harmonogram školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/20209. září 2019
Ukončení 1. pololetí30. ledna 2020
Konec školního roku 2019/202030. června 2020

 

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny29. – 30. října 2019
Vánoční prázdniny23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Pololetní prázdniny31. ledna 2020
Jarní prázdniny17. – 23. února 2020
Velikonoční prázdniny9. – 10. dubna 2020
Hlavní prázdniny1. července – 31. srpna 2020

 

Na konci školního roku 2018/2019…

Vážení čtenáři, milí přátelé!

O školním roce 2018/2019 můžeme v této chvíli hovořit už jen v minulém čase a já se ráda zhostím své milé povinnost poděkovat všem, kteří jsou spjati se životem naší krásné chuchelské školy.

V první řadě bych chtěla poděkovat paní starostce Mgr. Lence Felix a oběma místostarostům, panu Mgr. Martinu Melicharovi a panu Robertu Maříkovi, za péči, starostlivost a zodpovědnost, se kterou přistupují k zajištění a realizaci tak rozsáhlé přístavby školy. Stavební práce intenzivně pokračují a věříme, že vše bude v září hotovo a my se budeme moci přestěhovat do krásných nových prostor.

Poděkování směřuji i všem rodičům nejen za finanční příspěvky, dobrou spolupráci, ale i za aktivní pomoc při tradičních akcích, za celkově vstřícnou atmosféru, na které se v naší škole podílejí. Poděkování patří i celé školské radě a Sdružení rodičů za pomoc při řešení aktuálních problémů. Děkuji vedení chuchelské mateřské školy za přínosnou spolupráci při realizaci projektu Škola školce, školka škole.

Moje letošní uznání patří celému pedagogickému sboru, který vedle probíhající stavby dokázal plnit plánované vzdělávací cíle i organizovat všechny tradiční oblíbené akce. Nedá mi nepřipomenout vysokou úroveň slavnostní akademie, na které se letos podílel rekordní počet tříd, a nevyslovit poselství z představení žákyň a žáků IX. A třídy: „Pokořit nemožné se dá jen tehdy, pokud si myslíme, že je to možné.“

Přeji Vám všem kouzelné, slunečné léto, naplněné klidem a úsměvnou pohodou.

Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka školy

Ve vodě i pod vodou

Poslední dny školního roku strávili žáci II. stupně vodními radovánkami. Někteří navštívili spolu se svými třídními učiteli radotínský biotop, jiní získávali zkušenosti na kajacích v loděnici USK Praha v Malé Chuchli.

Tomáš Hromádka

Vzpomínka na školní akademii

Několika záběry se vracíme k úspěšné školní akademii 4. – 9. ročníku v pražském divadle Kalich (21. 6. 2019), během které se žáci dvou pátých tříd rozloučili s prvním stupněm a žáci dvou devátých tříd se školní docházkou.

Foto: Tomáš Hromádka

Naši absolventi 2019

IX. A: Lucie Bartáková, František Fatka, Anna Fléglová, Pavel Friml, Sarah Fryšová, Štěpán Hnízdil, Jiří Humhal, Karel Charvát, Karolína Kábrtová, Antonín Křivský, Eduard Lošťák, Barbora Marešová, Petr Pospíchal, Petr Rokos, Lukáš Svoboda, Jan Šafář, Alexandra Šerá, Berta Šoltysová.

IX. B: Eva Bartošová, Šárka Benčová, Veronika Beranová, Lukáš Breburda, Karolína Buková, Martin Císařovský, Tomáš Dostál, Matyáš Faust, Veronika Kočendová, Sára Kvasničková, Diana Lembaková, Jakub Malantuk, Judita Rosenfeld, Agáta Šamalíková, Ondřej Štol, Anna Štiková, Eliška Štiková, Kateřina Tolarová, Robin Vavřík

Pozvánka na akademii prvních, druhých a třetích tříd

Zdravíme všechny rodiče a přátele prvních, druhých a třetích tříd a zveme Vás na akademii, která se bude konat v pondělí 24. 6. ve školní jídelně a na dvoře kolem od 17 hodin.

Velmi uvítáme, přispějete-li občerstvením na společný stůl – (prosím již v servírovatelném stavu.)           Moc děkujeme a těšíme se na Vás.

Uvidíte pásmo písní, básniček i tanců z kouzelného sluchátka a uvedeme též operu Prodaná nevěsta.