Ze školy

Týdenní plán 23. – 27. 4. 2018

TÝDENNÍ PLÁN    23. – 27. 4. 2018

 

Odjíždíme na školu v přírodě, instrukce předány na třídní schůzce.

Slibujeme, že si v Krušných horách užijeme slunce, lesy, výlety a vůbec se nám nezasteskne po Praze !

 

Věříme, že se v pořádku vrátíme domů a ve středu 2. 5. se opět všichni uvidíme ve škole.

 

Děti  z  1. A

Budoucí patroni čtou svým patrončatům

V rámci naší tradiční spolupráce s mateřskou školou jsme navštívili při dnešní hodině českého jazyka obě třídy předškoláků. Holky a kluci ze 6. A a 6. B budoucím školákům četli ze svých oblíbených knížek, předškoláci jim pak na oplátku nakreslili ilustrace k přečteným příběhům a ukázali své nejlepší hry. Od září se tak mohou nastávající školáci těšit na to, že je ve škole čekají starší kamarádi, patroni, kteří jim budou pomáhat zvládnout přechod mezi velké děti.

Streetball ve škole

Novinkou pro žáky v detašovaném pracovišti Kazínská a pro děti ze školní družiny je streetballový koš a nový mobilní stůl ne stolní tenis, které se sem podařilo umístit zásluhou chuchelské radnice.

Novinka pro výlety a školy v přírodě: Posudky o zdravotní způsobilosti platí dva roky!

Hygienická stanice hlavního města Prahy jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze informuje rodičovskou veřejnost, že novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 202/2017 Sb., který mění zákon o specifických zdravotních službách) došlo s platností od 1. 11. 2017 k očekávané změně v platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě či zotavovací akci na dobu dvou let místo dosavadního jednoho roku. Tento posudek je v platnosti po celou dobu, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu dítěte

VIII. A a indiáni

28. března se třída VIII. A vydala do Náprstkova muzea. Čekal ji tam lektorovaný program Putování Severní Amerikou v rámci nové výstavy Indiáni. Třída si zažila putování od Mexika přes Velké pláně až k Arktidě. Na závěr programu byla připravena výtvarná dílna, kde žáci zkoušeli zdobit kousky kůže tradiční korálkovou metodou.

(Pokračování textu…)

Informace k ochraně osobních údajů

Vážení rodiče!

Dne 25. května 2018 vstoupí v zemích EU v platnost nové nařízení, které podstatným způsobem mění zacházení s osobními údaji a jejich zpracování ve všech zemích Evropské unie. Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, kterému se pracovně říká „Nařízení GDPR“.

Text Nařízení naleznete na adrese: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Změny, které toto nové nařízení přináší, spočívají především v důslednější ochraně spravovaných osobních údajů všech jejich nositelů, mezi které patří samozřejmě i Vaše děti. Od momentu platnosti Nařízení GDPR budou muset všichni správci osobních údajů (v tomto případě i naše základní škola) začít lépe chránit spravované údaje, což se samozřejmě projeví i ve zvýšení stupně zabezpečení proti jejich zneužití.

Zákonnost zpracování osobních údajů (zpracováním je míněno skladování či přechovávání osobních údajů) je definována článkem č. 6 Nařízení GDPR, kde je v odstavci 1 vyjmenováno šest podmínek, za kterých může správce osobní údaje zpracovávat.

(Pokračování textu…)