Ze školy

Jaký bude návrat do školy?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo pokyny k návratu dětí do škol. V následujících dnech zmonitorujeme počet dětí, které by se měly k 25. 5. do školy vrátit. Na základě zjištěných informací vydáme v příštím týdnu konkrétní pravidla o organizaci vzdělávacích aktivit, o provozní době školy, o hygienických opatřeních a způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků naší školy.

Soubor hygienických pokynů pro základní školy (web MŠMT)

Formulář – čestné prohlášení

Hodnocení druhého pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy včera vydalo vyhlášku k hodnocení výsledků vzdělávání žáků na základních, středních a vyšších odborných školách v  druhém pololetí školního roku 2019/2020. V nejbližších dnech ministerstvo vydá pokyny k návratu dětí do škol. Situaci pozorně sledujeme a budeme vás prostřednictvím webu a třídních učitelů dále informovat.

Aktuální informace k uvolňování opatření v oblasti školství

Vážení rodiče,

pozorně sledujeme současnou situaci týkající se návratu dětí zpět do škol. Stále dochází ke zpřesňování harmonogramu, proto počkáme do začátku května a následně naplánujeme průběh návratu Vašich dětí do školy. Budeme se řídit pokyny MŠMT, které zašle školám manuál, jak postupovat.

Přejeme klidné dny.

Aktuální informace z MŠMT: http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Velikonoční přání a poděkování

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám všem poděkovala za velké nasazení, se kterým jste se pustili do domácí výuky Vašich dětí a nesmírně nám tak pomáháte tuto nelehkou situaci zvládnout. Velice si vážím Vaší obětavé práce zvláště v těch chvílích, kdy musíte propojit své pracovní povinnosti s těmi domácími, k nimž se nyní přidala i role „učitelská“.

Děkuji všem učitelům za jejich pečlivou přípravu na výuku, která je pro ně i pro děti mnohem náročnější  ve srovnání s přímým vyučováním.

Velikonoční svátky vždy symbolizují víru a naději v nový probouzející se život. Věřme tedy, že i tentokrát s teplými slunečními paprsky svitne i paprsek naděje a přinese brzké ukončení tohoto mimořádného období, načerpáme novou životní sílu a energii a že se opětovně shledáme.

Mgr. Eliška Jančíková