Ze školy

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků

V souvislosti s uzavřením naší školy si vás dovolujeme informovat o domácím vzdělávání žáků:

S rodiči I. stupně komunikují třídní učitelé jednotlivých tříd a zasílají práci e-mailem.

Rodiče a žáci z II. stupně komunikují s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů prostřednictvím aplikace BAKALÁŘI (záložka KOMENS). Zde bude žákům zadána domácí práce a úkoly ze všech hlavních předmětů. Povinností žáků je sledovat a plnit zadané úkoly. Žákům doporučujeme rozvrhnout si práci podle běžného rozvrhu hodin.


Pokyny pro práci se záložkou KOMENS v Bakalářích:

Každý vyučující zadává práci ze svého předmětu podle data a jednotlivých hodin.

Děti vidí přesně zadanou práci na každý den a každou hodinu dle rozvrhu a samostatně ji plní. Každý vyučující zadává přesné pokyny, jak zadané úkoly vypracovat a jaký očekává výstup.


Zájmové kroužky se nekonají a podle sdělení lektorů budou nahrazeny.

Hromadné školní akce

V rámci prevence se žáci naší školy nebudou až do odvolání účastnit hromadných školních akcí, které vyžadují přesun městskou hromadnou dopravou.

Členové Klubu mladého diváka snili v úterý Shakespearův Sen čarovné noci

Třetí představení KMD se odehrálo ve Zlaté kapličce. Kombinace Národního divadla, Shakespeara, komedie a ještě dramaturgického úvodu před představením byla velmi lákavá. Ale nám to nestačilo.  Prošli jsme divadlo od základních kamenů včetně sliveneckého až po střechu, pořídili si společné foto na terase a k divadelnímu zážitku si přidali i turistický. Nachodili jsme toho stejně jako ústřední milenecké páry bloudící v lese u Athén, nasmáli jsme se a někdo si dokonce i pospal. Není divu, nejhezčí sny se zdají, když člověk spí, ale i ti, kteří bděli, si divadlo užili. Sen noci svatojánské, který se v překladu Jiřího Joska hraje v Národním divadle pod názvem Sen čarovné noci, je klasika, která potěší.

Ivana Motýlová a členové KMD z 8. a 9. třídy

 

Zeměpisná olympiáda

V letošním školním roce se všichni žáci druhého stupně poprvé zúčastnili Zeměpisné olympiády – vědomostní a dovednostní  talentové soutěže. Žáci z 6. až 9. ročníku v rámci hodin zeměpisu obdrželi test, který vyplnili podle svých možností za pomoci atlasů i tabulek. Do obvodního kola 22. ročníku soutěže postoupil ve své kategorii Patrik Cvrk (VIII. A), který úspěšně reprezentoval naši školu – porazil všechny soupeře z okolních základních škol a stupně vítězů mu unikly těsně.

Čtvrté místo je vynikající výsledek, který ocenili spolužáci potleskem v hodině zeměpisu a organizátor soutěže knižní cenou se zeměpisnou tematikou. Gratulujeme a těšíme se na příští ročník Zeměpisné olympiády!

Tomáš Hromádka

Reportáž TV Prima – dezinfekce školy


V jídelně naší školy proběhla o víkendu preventivní dezinfekce. Pokračovat se bude v celé budově základní školy již tuto sobotu. (Reportáž TV Prima 28. 2. 2020)