Ze školy

Za hranicemi všedních dnů v Krakově, Věličce a Osvětimi

Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili zájezdu do Polska. Počasí účastníkům vyšlo, a tak mohli obdivovat v rozkvetlém Krakově královský hrad Wawel s hrobkami polských králů, historické městské jádro se starobylou univerzitou a tržnicí. Po noclehu v hotelu a vydatné snídaní pokračovali do solného dolu Vělička, kde absolvovali exkurzi v podzemním světě permoníků. Závěr výletu byl spojen s připomínkou smutných událostí II. světové války, konkrétně s problematikou holocaustu a prohlídkou památníků největších nacistických koncentračních táborů Auschwitz a Birkenau v Osvětimi.

(Pokračování textu…)

Výsledky zápisu do prvních tříd pro rok 2019/2020

Do naší školy se v den zápisu 4. 4. 2019 zapsalo celkem 55 dětí, z uvedeného počtu je 46 dětí ze spádové oblasti Velká Chuchle, 8 dětí bude mít pravděpodobně odklad povinné školní docházky. Seznam přijatých žákyň a žáků bude podle registračních čísel uveřejněn na webu školy do 30. 4. 2019.