Ze školy

Poděkování

Školní rok 2014/2015 pospíšil do svého závěru, vyvrcholil malou akademií dětí prvních a druhých ročníků v tělocvičně školy a školní akademií ostatních tříd na prknech Švandova divadla a mně zbývá poslední příjemná povinnost – poděkovat všem, kteří jsou spjati se životem naší krásné chuchelské školy. Nejprve bych ráda poděkovala panu starostovi Stanislavu Freslovi, panu místostarostovi Martinu Šimkovi a všem členům Úřadu městské části Velká Chuchle za vytváření kvalitního provozního zázemí a za aktivní přístup při řešení dalších prostor pro stále narůstající počet žáků. Poděkování patří rodičům za vstřícnou spolupráci, která přispívá k příjemnému klimatu školy, sponzorům za nemalé finanční příspěvky a všem členům Sdružení rodičů pod vedením paní Hany Lošťákové za pravidelné příspěvky. Ráda bych vyslovila díky vedení i všem pedagogickým pracovníkům chuchelské mateřské školy za dlouhodobou příkladnou spolupráci.

Na závěr směřuji vřelé poděkování pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za skvělou práci přesahující rámec jejich povinností, za velmi laskavý a empatický přístup k dětem i k sobě navzájem.

Přeji všem chuchelským občanům, kolegyním a kolegům, našim dětem nádherné prázdninové dny plné dobré pohody a odpočinku.

Mgr. Eliška Jančíková

V Praze dne 26. 6. 2015

7 pytlů víček pro Jakuba

Včera v podvečerních hodinách si rodiče Jakuba odvezli sedm obrovských pytlů plných víček, které jste pro Jakuba nasbírali za poslední tři měsíce. Víčka rodiče Jakuba promění v peníze, za které budou pro Jakuba zakoupeny hodiny hipoterapie, která blahodárně působí na jeho organismus.

Více o Jakubovi: https://skola.chuchle.cz/sbirame-vicka-pro-jakuba/

Orientační běh zaměřený na chování člověka za mimořádných situací

Ve středu 24. června proběhl v Areálu zdraví v Chuchelském háji orientační běh zaměřený na chování člověka za mimořádných situací. Závodu se zúčastnilo osmnáct družstev, ve kterých byli zastoupení žáci 1. – 7. ročníku. Žáci si v soutěžním klání procvičili znalosti z první pomoci, orientace v terénu a dalších disciplinách, které umožní člověku přežit v mimořádných situacích. Závod připravili žáci 8. ročníku.

Scio – ocenění žáci

Společnost SCIO zaslala vybraným žákům naší školy OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování Stonožka, které společnost SCIO realizovala ve druhé polovině školního roku 2014/2015.

Ocenění společnosti Scio

Projekt mistr Jan Hus

Celou třídou se ozval vzdech s patrným naštváním, když nám paní učitelka Bošková řekla, co nás bude do konce roku ještě čekat. Naše VII. třída byla totiž pověřena připravit projekt pro IV. a V. třídu, který byl zaměřen na výročí 600 let od úmrtí jednoho významného českého učence. Na toho, který kázal pravdu o církvi a přál si její nápravu, ale místo toho byl upálen za kacířství. Ten člověk, učenec, vlastenec a také kacíř nebyl nikdo jiný než Mistr Jan Hus.

Moc se nám nikomu do toho projektu nechtělo, a tak se ozvala naše spása Radek, že s námi v rámci toho natočí krátký film právě o něm. Pak se přihlásili další, kteří začali shánět co nejvíce informací o té naší významné historické osobě. Měli jsme výhodu, že dobu husitství právě probíráme v dějepisu, takže jsme se toho snažili co nejvíce pochytit. Natáčení se rozjelo naplno, a tak se stalo, že jsme posléze sestřihali celkem i vtipný filmeček. Termín našeho prezentování se blížil nezastavitelnou rychlostí. Musím říci, že jsme některé maličkosti dodělávali na poslední chvíli. Zítra prezentujeme, tak ať se nám to povede, zablesklo všem v hlavě.
Ten trochu obávaný den přeci jen přišel, a tak se stalo, že všichni sedmáci stojíme ve třídě před všemi páťáky i paní ředitelkou. Začneme prezentací, při které si děti vyplňovaly pracovní listy, které pak vyhodnotíme a třem nejlepším dáme ceny. Po nejzákladnějších informacích o Husovi a o době husitství přijde ten zmiňovaný krátký film o jeho životě, po kterém zažijeme první menší potlesk. Poslední část našeho projektu patří mně, a tak uvedu jedno video o této osobě, která si stála za svou pravdou. Potom už přijde poslední potlesk a jedna z učitelek z páté třídy nám dokonce řekla, že si z toho málem sedla na zadek. Po chvíli jdeme náš projekt předvést ještě do IV. třídy, tam zažijeme další aplaus. „Bylo to fakt pěkný.“ chválí paní učitelka.
Musím to říct i já sám, asi se nám to opravdu povedlo, dali jsme tomu i nějaký ten náš volný čas. Ale udělali jsme to rádi, všichni do jednoho, vždyť někdo jako kazatel Jan Hus by se měl všem připomínat pořád…

Oliver Bukovianský, 7. třída