Ze školy

Cvičný poplach

Dnes byl v naší škole v rámci prevence vyhlášen cvičný poplach. Školu žáci i učitelé opustili za tři minuty a sešli se společně na hřišti.

Program školní akademie ve Švandově divadle

Školní akademie 2015Ať žije fotbal! (3.A)

Love Runs Out (dívky z 5.B)

Staré pověsti české (3.B)

Bezstarostná jízda (4.třída)

Pohádka na dobrou noc (dramatický kroužek)

Cup Song (8.třída)

Záhada španělského závěsu (6.třída)

Akvabely (7.třída)

Remíza (5.A+5.B)

 

Přestávka

 

Romeo a Julie (9.třída)

Rozloučení s 9. třídou

Škola v přírodě 1.A a 1.B – Železnice u Jičína

Tak máme školu v přírodě za sebou :)…

…a byli jsme všichni moc stateční, šikovní a přivezli jsme si kupu zážitků.

Trochu jsme se báli počasí, ale dopadlo to dobře. V pondělí po příjezdu jsme se seznámili s okolím penzionu a vyřádili se v přilehlém krásném areálu. První usnutí jsme zvládli bez slziček a brzy jsme všichni spokojeně odfukovali do peří. Druhý den zapršelo, ale nám to nevadilo a chvíli jsme “pracovali” ve velké třídě pro dospěláky v penzionu, ale pak jsme navlékli pláštěnky a vyrazili do nedalekého městečka na malou sladkost. Do Železnice jsme se vrátili ještě jednou ve středu a navštívili jsme místní muzeum, kde jsme viděli, jak žili naši prapradědečkové. Další den nás mimo jiné čekala přednáška o Prusko – rakouské válce. Přijel za námi skoro opravdový voják a půjčil nám skoro opravdové zbraně a dokonce vystřelil z perkusní pušky – a to teda byla rána! Další přednáška, která nás čekala, byla o hadech a plazech a tam jsme předvedli ohromné hrdinství, protože jsme si všichni pochovali na krku krajtu 🙂 A protože ve čtvrtek bylo už opravdu teplo, mohli jsme se vykoupat v bazénu. Bylo to moc prima a moc jsme si to užili. Také jsme podnikli výlet do Jičína, kde jsme navštívili Ševcovnu a na náměstí jsme mlsali zmrzlinu. Ve čtvrtek večer jsme měli závěrečnou pyžamovou party a všichni jsme dostali diplomy a odměny…a honem se vyspinkat, ráno jedem domů! 🙂

 

 

 

P1100809 (Pokračování textu…)

Certifikované testování ČŠI

Ve dnech 12. a 13. května proběhlo na naší škole v 9. ročníku testování NIQUES. Česká školní inspekce každoročně provádí výběrové zjišťování výsledků žáků.

Letos bylo zaměřeno na oblast společenskovědních a přírodovědných předmětů  žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zjišťování probíhalo v cca 2500 školách. Cílem výběrového zjišťování je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností.

Sestavení testů:

Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou otázku body nezískal, ani neztratil. Podíl počtu získaných bodů a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu.

Úlohy v každém testu byly rozděleny do tří tematických částí podle toho, kterého předmětu se týkaly. Podle úspěšnosti dosažené v první polovině testu (hranicí byla úspěšnost 67 %) se žákovi ve druhé polovině testu zobrazily buď úlohy základní obtížnosti, nebo úlohy vyšší obtížnosti.

V níže uvedených grafech je porovnání průměrných výsledků žáků naší školy s průměrnými výsledky všech testovaných žáků.

Kromě úspěšností v celém testu jsou v grafu prezentovány i úspěšnosti v jednotlivých tematických částech testu představujících jednotlivé zastoupené předměty.

Společenskovědní přehled

Společenskovědní

Přírodovědný přehled

Přírodovědný

Testování SCATE

V dubnu proběhlo testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE, které připravila společnost SCIO.

Na naší škole se testování zúčastnili žáci 7. ročníku.

SCATE