Ze školy

Děti i rodiče mohou využívat interaktivní učebnice Fraus

Naše škola je partnerskou školou nakladatelství Fraus a učebnice tohoto nakladatelství využívá ve většině naukových předmětů. Ve výuce využíváme také interaktivní učebnice ve spolupráci s našimi tabulemi Smart Board. 
Nakladatelství Fraus od školního roku 2011/2012 nabízí žákům naší školy možnost zdarma stáhnout žákovské licence těchto i-učebnic pro domácí opakování a procvičování. S učením jim pomohou videa, audionahrávky, odkazy na související webové stránky a mnoho dalšího. Flashové animace jim zase názorně přiblíží, jak funguje např. spalovací motor nebo jak dochází k zatmění Slunce. Žákovské licence pro domácí použití obsahují navíc přehled učiva daného předmětu pro celý 2. stupeň, zábavné procvičování a elektronické testy s vyhodnocením. 

Stačí se pouze zaregistrovat, přihlásit do profilu a aktivovat licenci v sekci Nabídka produktů. 

Adresa pro registraci žáků: 
https://www.flexilearn.cz/Registrace-Zaka-Krok-1#registrace 

(služba je omezena podmínkami nakladatelství Fraus, které neumíme ovlivnit)

Sběrová soutěž začíná tento pátek!

V pátek 12. září 2014 bude od 7 hod. ráno na pozemek naší školy přistaven kontejner na papír. I v letošním školním roce se zapojujeme do sběrové soutěže. Pokračuje soutěž tříd ve sběru papíru, plastových víček od nápojů a hliníkových obalů. 

Další termíny sběru: 24. října, 12. prosince, 6. března, 24. dubna a  12. června. Oproti předchozím letům bude kontejner přistavován pouze v těchto termínech (vždy v pátek). Bližší informace poskytnou třídní učitelé.

Úvodní třídní schůzky…

se konají v úterý 9. 9. 2014 pro I. stupeň (1. – 5. ročník) od 17 hodin a pro II. stupeň (6. – 9. ročník) od 17,30 hodin.

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

Školní rok 2014/2015 byl zahájen v pondělí  1. 9. slavnostním setkáním žáků, pedagogů a rodičů před budovou školy. S úvodním slovem vystoupila ředitelka školy Mgr. Eliška Jančíková, která mj. představila nové posily pedagogického sboru – novou zástupkyni ředitele Mgr. Petru Haladovou (na snímku vlevo) a paní učitelku Mgr. Elišku Slobodovou (vyučuje v 1. B třídě). Přítomné pozdravil i starosta MČ Praha – Velká Chuchle Mgr. Martin Melichar a informoval o novinkách v budově školy, které se podařilo během prázdnin vybudovat (rekonstrukce školní kuchyně, nová dlažba před školou, šatní skříňky ve staré budově).

Mgr. Tomáš Hromádka