Sedmáci na Karlštejně

V letošním školním roce se obě třídy sedmého ročníku v rámci projektové výuky v hodinách Českého jazyka, Výtvarné výchovy a Dějepisu seznamovali se středověkými reáliemi a současně si připomněli různými formami historii Malé a Velké Chuchle od roku první zmínky o obci (1132)  po současnost. Centrem zájmu bylo především období vlády českého krále a římského císaře Karla IV. Zakončení projektu se proto konalo na jednom z nejvýznamnějších míst českého království v době vlády Karla IV. – na hradě Karlštejně, v nebeském Jeruzalémě – kapli sv. Kříže. V místech, kam se v době středověku normální smrtelník nemohl dostat, se žáci od průvodců dozvěděli celou řadu informací, obdivovali deskové obrazy Mistra Theodorika a výzdobu celé kaple, která sloužila ve své době jako trezor pro uložení korunovačních klenotů a státních listin. Na prohlídku navázal i malý workshop, kde si vyzkoušeli výtvarnou metodu inkrustace. Protože výletu přálo krásné počasí, zpět se vydali přes kopec do Hlásné Třebaně a díky tomu mohli z dálky obdivovat panoráma nejznámějšího českého hradu.

Tomáš Hromádka

Foto: Ada Hrstková