Školní jídelna

Školní jídelna zahájila svoji činnost ve školním roce 2019/2020.

Podrobné informace o provozu školní jídelny jsou ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Přihlášky ke stravování

 • vyplnění písemné přihlášky ke školnímu stravování
 • cena čipu je 115,- Kč (čip je nevratný a nepřenosný)

Výše stravného

 • I. skupina (7 – 10 let) 30 Kč (tj. max. měsíční částka 660 Kč)
 • II. skupina (11 –14 let) 32 Kč (tj. max. měsíční částka 704 Kč)
 • III. skupina (15 let) 33 Kč (tj. max. měsíční částka 726 Kč)
 • cizí strávníci 65 Kč

Pozn.: Věkové skupiny se určují podle školního roku, ve kterém žáci určitého věku dosáhnou (pokud dítě dosáhne 15 let do 31. 8., patří po celý rok do 3. skupiny)

Způsob platby stravného

Stravování se platí bezhotovostním převodem na účet školní jídelny do 20. dne předchozího měsíce (s výjimkou prvního měsíce školního roku, kterou je možné provést do 10. září) na měsíc následující, a to:

 • trvalým příkazem – zadáte trvalý příkaz a měsíčně bude z vašeho účtu odcházet zvolená částka (vyúčtování přeplatků provedeme na začátku července)
 • platba jednorázovými příkazy nebo složenkou – zaplatíte v několika splátkách (měsíčních, dvouměsíčních, na více měsíců nebo na pololetí…)

Identifikační údaje pro bezhotovostní převod:

 • číslo účtu školní jídelny je 19–131628359/0800 (pozor – účet jídelny má na rozdíl od školního účtu navíc předčíslí 19)
 • variabilní symbol je identifikační číslo dítěte

Jakékoliv změny ve Vašem účtu, případně změny způsobu placení, nahlaste prosím ihned vedoucímu školní jídelny.

Jídelní lístek

Odhlašování obědů

 • prostřednictvím webových stránek https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni
 • změny v objednávkách lze dělat na dny, na které je již zveřejněný jídelníček
 • změny lze provést nejpozději do 14:00 hodin předchozího pracovního dne
 • v případě nemoci lze oběd odhlásit ráno do 7:00 hod., a to telefonicky nebo e-mailem, případně je možné první den nemoci dítěte oběd vyzvednout do jídlonosiče

Výdejní doba

 • 11:00 až 11:30 hod. – pro odběr do jídlonosičů (první den nemoci žáka, zvoňte na zvonek: vedoucí ŠJ)
 • 11:30 až 14:00 hod. – pro děti a zaměstnance

Kontakty