Souhrn užitečných informací v době mimořádných opatření

Čerpáme z dokumentu pedagogických poraden a dáváme vám k dispozici užitečné odkazy, které by vám v období trvání mimořádných opatření mohly pomoci.

Souhrn informací pro rodiče, žáky, učitele