Sportovní den mládeže s TAJV v družině

Poslední listopadový den proběhlo v tělocvičně sportovní odpoledne s TAJV, pod vedením Mgr. Jana Váni, který nám ukázal, v kolika disciplínách jsme úspěšní sportovci. Děti se snažily ze všech sil, moc nás to všechny bavilo a doufáme, že první ročník zahájil na naší škole tradici dalších setkání.