Totalita

V pátek 15. 11. jsme se s naší a zájemci z osmých tříd vydali po 4. vyučovací hodině na Karlovo náměstí na multimediální výstavu Totalita.

Výstava začínala ve 13 hodin. Chvilku před začátkem představení jsme se přesunuli před kupoli. Ano, výstava se konala v obrovské nafukovací kupoli, která byla plná lehátek. Před kopulí byla fronta, ale netrvalo to ani 10 minut a už jsme byli vevnitř. Bohužel všechna lehátka už byla obsazená, tudíž jsme si museli sednout na zem. Výstava byla promítána na „strop“ kopule. Bylo to moc hezky zpracované i slovem doprovázené.

 Filmová projekce zachycovala české dějiny od roku 1939 do současnosti, dobu, kdy ještě v naší (tehdy Československé) republice vládla totalita. Představení trvalo asi 20 minut. Když projekce skončila, všichni jsme se pomalu odebrali zpět na vzduch.

Jen co jsme vyšla ven, tak se mě nějaká paní s malým filmovým štábem zeptala, jestli by se mnou mohla udělat rozhovor. Samozřejmě jsem neodmítla a snažila se odpovědět na všechny otázky, které mi položila.

 Výstava se mi moc líbila a jsem ráda, že jsem ji viděla, protože jsem si díky tomu dokázala mnohem lépe představit, jak to tenkrát vlastně všechno bylo.

Lucie Pospíchalová, 9.A