Týdenní plán 1.2. – 5.2.2016

Týdenní plán

 

1.2. – 5.2..2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 68 ( slabiky bě, pě, vě, mě)

Pracovní sešit do str. 4 – 7

Čítanka do str. 68

Pracovní sešit do str. 23

 

Matematika

 

Učebnice do str. 35 ( násobilka 2, 3, 4, 5, 6).

Umět vyjmenovat násobky, umět násobit.

Dělit budeme později!!

+ – do 100

PrvoukaUčebnice do str. 36

Pracovní sešit do str. 24

Měsíce, dny v týdnu, hodiny, digitální hodiny, roční období.

Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

2.2. – beseda se spisovatelem panem Nedomou

4.2. – plavání

10.2. – poetické setkání – třídní kolo

 

Kontakt na zastupující pí. učitelku Míšu Appeltovou – 724 506 321,