Týdenní plán 19.10. – 23. 10. 2015

Týdenní plán 19.10. – 23. 10. 2015

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk do str. 31 (slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, antonyma, synonyma, slova vícevýznamová, psaní ú. ů )

Pracovní sešit do str. 17

Čítanka do str. 29

Pracovní sešit  do str. 20

 

Matematika

 

Matematika do str. 33

Minutovky do str. 18

PrvoukaUčebnice do str. 18

Pracovní sešit do str. 10

 

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst list.

Znát hlavní světové strany, umět napsat adresu svého bydliště. Znát datum narození.

Kdo by měl zájem přijít dětem přečíst pohádku, kontaktujte mě přes telefon nebo email.