Týdenní plán 2. A od 1. 2. – 5. 2. 2016

Plán od 1. 2. –  5. 2. 2016

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk do str. 68 – slabiky bě, pě, vě, mě

Pracovní sešit do str. 4 – 7

Tvrdé a měkké slabiky 23 – 27

Čítanka do str. 68

Pracovní sešit  do str. 23, psani do str. 29

 

Matematika

 

Matematika do str. 35

Minutovky do str.  15

Násobilka 2 a 3, 4, 5. 6.   Umět vyjmenovat násobky, umět násobit. Dělit budeme později!!!

+ – do 100

PrvoukaUčebnice do str. 36

Pracovní sešit do str. 24

Měsíce, dny v týdnu, hodiny, digitální hodiny, roční období

Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Sledujte Sdělníček.

Každý den číst knihu.

 

Kdo by měl zájem přijít dětem přečíst pohádku, kontaktujte mě přes telefon nebo email

 

2. 2. Čtenářské deníčky ( kniha za měsíc leden )

2. 2. Beseda se spisovatelem p. Nedomou

 

4. 2. Plavání

 

10. 2.  Poetické setkání – třídní kolo ( přednést zpaměti báseň, kterou si děti vyberou )