Učitelé

Pedagogický sbor

Mgr. Eliška Jančíková

 • Usnesením Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle od 5.2.2007 ředitelkou školy.
 • studium na Pedagogické fakultě Hradec Králové, praxe od roku 1985
 • studium oboru Výchovné poradenství na Pedagogické fakultě UK
 • aprobace Český jazyk, Občanská nauka, Německý jazyk
 • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodě)zc.e1523270916lhcuh1523270916c@alo1523270916ks(1523270916
 • vyučuje: Český jazyk
 • koordinuje ŠVP Podkovička

 Mgr. Hana Bálková

   • studium Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, praxe od roku 1984
   • aprobace učitelka 1. stupně, Český jazyk – literatura
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka v I. A třídě

 Mgr. Patricie Bošková

   • studium Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, praxe od roku 1998
   • aprobace Český jazyk – Tělesná výchova
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • vyučuje Český jazyk a Anglický jazyk
   • výchovný poradce školy – poruchy chování, spec. poruchy učení, volba povolání apod.
   • třídní učitelka v VI. třídě

Jitka Davidová

   • asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
   • studium – gymnázium, kurz pro sociální pracovníky
   • od školního roku 2015/2016 studium pro asistenty pedagoga

 Mgr. et Mgr. Petr Drahník

   • učitelství biologie pro SŠ a Botaniky na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
   • aprobace Přírodopis
   • vyučuje: Přírodopis
   • praxe od roku 2016

 Pavlína Hrbková

   • školní asistentka
   • Střední pedagogická škola Most
   • studium pro asistenta pedagoga

 Mgr. Tomáš Hromádka

   • studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, praxe od roku 2003
   • aprobace Dějepis, Zeměpis
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • správce webových stránek školy
   • vyučuje: Zeměpis, Dějepis, Informatika
   • třídní učitel v VIII. B třídě

Marcela Kindlová

   • studium na Střední škole ekonomiky služeb,  SPŠ potravinářská technologie, doplněné pedagogické studium, praxe od roku 1988
   • vychovatelka ve školní družině, asistent pedagoga
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele

Mgr. Renata Králová

   • studium na Jihočeské univerzitě, praxe od roku 1996
   • učitelství pro 1. stupeň – specializace výtvarná výchova
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka III. A třídy

 Mgr. Lenka Kočišová

   • studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, praxe od roku 1988
   • aprobace Matematika, Chemie
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka v VII. třídě

Jana Kosová

 Mgr. Dana Martin

   • studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, praxe od roku 2005 (obor Český jazyk – Hudební výchova)
   • metodik prevence
   • Třídní učitelka v VII. A třídě

 Mgr. Zuzana Minářová

   • Studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – obor Politologie, doplňuje si pedagogické studium na Univerzitě Karlově.
   • Vyučuje dějepis na 2. stupni a Kulturně historický seminář
   • Třídní učitelka V. A třídy

Bc. Jana Míškovská

   • Studuje PF UK – magisterské studium  – učitelství pro 1. stupeň
   • Třídní učitelka IV. B třídy

 Mgr. Eva Nástrahová

   • studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Univerzitě Jana Amose Komenského, obor Speciální pedagogika – učitelství, praxe od roku 1994
   • Třídní učitelka V. B třídy

 Mgr. Kateřina Nedomová

   • studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,  praxe od roku 1997
   • aprobace Český jazyk – Německý jazyk
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • vyučuje: Německý jazyk, Výtvarnou výchovu

Mgr. Matouš Pavlík

   • studium FTVS UK, obor Tělesná výchova a sport
   • praxe od roku 2016
   • vyučuje Tělesnou výchovu

 Bc. Pavla Obadalová

   • studium na Univerzitě Palackého v Olomouci
   • aprobace jednooborové učitelství anglického jazyka pro základní školy, praxe od roku 1997
   • vyučuje Anglický jazyk na I. a II. stupni
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • Třídní učitelka v IX. třídě

 Mgr. Pavla Ondráčková

   • studium na Univerzitě Jana Amose Komenského, obor speciální pedagogika – vychovatelství, praxe od roku 2016
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • vychovatelka školní družiny

Denisa Palinková

   • studium pro asistenty pedagoga, studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – obor vychovatelství.
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • asistentka pedagoga ve II. třídě

 Jana Pěkná

   • studium na Střední pedagogické škole v Praze, praxe od roku 1980
   • aprobace vychovatelství, spec. studium zdravotní tělesné výchovy
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • vychovatelka školní družiny

 Mgr. Jiřina Procházková

   • studium na Masarykově univerzitě v Brně, praxe od roku 1994
   • aprobace Matematika – Základy techniky
   • absolvování programu Informační a komunikační technologie
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • vyučuje: Matematiku, Fyziku, Informatiku, Pracovní činnosti, Technická praktika

 Mgr. Vladimíra Saviová

   • studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, praxe od roku 1986
   • aprobace učitelka 1. stupně ZŠ
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka v IV. A třídě

 Jitka Semotánová

   • studium na Střední pedagogické škole v Praze, Stř. průmyslové škole sklářské, praxe od roku 1983
   • aprobace učitelka 1. stupně ZŠ
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka v II. třídě

Mgr. Iva Suchomelová

   • studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, praxe od roku 1997
   • aprobace Učitelství pro speciální školy
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka III. B třídy

 Mgr. Monika Vlasáková

   • studium na Univerzitě Karlově v Praze
   • aprobace učitelství pro I. stupeň základní školy
   • praxe od roku 1984
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka  I. B třídy

 Ing. Marcela Zavřelová

   • studium ČVUT, fakulta strojní
   • praxe od roku 1991
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • vyučuje Matematiku, Fyziku a Anglický jazyk
   • třídní učitelka v VI. B třídě

 Hedvika Žemličková

  • studium na Střední pedagogické škole, praxe od roku 1993
  • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1523270916hcuhc1523270916@alok1523270916s(1523270916) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
  • pracuje jako vychovatelka školní družiny