Učitelé

Pedagogický sbor

Mgr. Eliška Jančíková

 • Usnesením Zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle od 5.2.2007 ředitelkou školy.
 • studium na Pedagogické fakultě Hradec Králové, 
 • studium oboru Výchovné poradenství na Pedagogické fakultě UK
 • aprobace Český jazyk, Občanská nauka, Německý jazyk
 • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodě)zc.e1547120274lhcuh1547120274c@alo1547120274ks(1547120274
 • koordinuje ŠVP Podkovička

 Mgr. Hana Bálková

   • studium Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně
   • aprobace učitelka 1. stupně, Český jazyk – literatura
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka v II. A třídě

 Mgr. Patricie Bošková

   • studium Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
   • aprobace Český jazyk – Tělesná výchova
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • výchovný poradce školy – poruchy chování, spec. poruchy učení, volba povolání apod.
   • třídní učitelka v VII. A třídě

Martina Erbová

   • asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny
   • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra – obor vychovatelství
   • od školního roku 2015/2016 studium pro asistenty pedagoga

Pavlína Hrbková

   • školní asistentka
   • Střední pedagogická škola Most
   • studium pro asistenta pedagoga

 Mgr. Tomáš Hromádka

   • studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
   • aprobace Dějepis, Zeměpis
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • správce webových stránek školy
   • třídní učitel v VII. B třídě

Mgr. Klára Kadlecová

   • studium Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
   • aprobace Přírodopis – Tělesná výchova
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • zástupce ředitele, hospodářka školy

Marcela Kindlová

   • studium na Střední škole ekonomiky služeb,  SPŠ potravinářská technologie, doplněné pedagogické studium
   • vychovatelka ve školní družině, asistent pedagoga
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele

Mgr. Renata Králová

   • studium na Jihočeské univerzitě
   • učitelství pro 1. stupeň – specializace výtvarná výchova
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka IV. A třídy

 Mgr. Lenka Kočišová

   • studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
   • aprobace Matematika, Chemie
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka v VIII. třídě

Jana Kosová

Mgr. Lucie Krpatová

   • studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
   • Aprobace Český jazyk – Tělesná výchova
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele

 Mgr. Dana Martin

   • studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
   • aprobace Český jazyk – Hudební výchova
   • metodik prevence
   • Třídní učitelka v IX. A třídě

 Mgr. Zuzana Minářová

   • Studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – obor Politologie, pedagogické studium na Univerzitě Karlově – obor Dějepis.
   • Třídní učitelka VI. A třídy

Bc. Jana Miškovská

   • Studuje PF UK – magisterské studium  – učitelství pro 1. stupeň
   • Třídní učitelka V. B třídy

Mgr. Ivana Motýlová

   • studium na Pedagogické fakultě v Ostravě
   • aprobace Český jazyk – Dějepis
   • doplňkové studium výchovného poradenství
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • Třídní učitelka IX. B třídy

 Mgr. Eva Nástrahová

   • studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Univerzitě Jana Amose Komenského, obor Speciální pedagogika – učitelství 
   • Třídní učitelka III. třídy

 Mgr. Kateřina Nedomová

   • studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
   • aprobace Český jazyk – Německý jazyk
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele

Bc. Pavla Obadalová

   • studium na Univerzitě Palackého v Olomouci
   • aprobace učitelství anglického jazyka pro základní školy
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • Třídní učitelka v VI. B třídě

 Mgr. Pavla Ondráčková

   • studium na Univerzitě Jana Amose Komenského, obor speciální pedagogika – vychovatelství
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • Třídní učitelka v I. A třídě

Ing. Dominika Ondrášková 

   • studium v oblasti pedagogických věd, učitelství pro střední školy na Pedagogické  fakultě Univerzity Karlovy.
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele

Denisa Palinková

   • studium pro asistenty pedagoga, studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – obor vychovatelství.
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • asistentka pedagoga v III. třídě, vychovatelka školní družiny

 Jana Pěkná

   • studium na Střední pedagogické škole v Praze
   • aprobace vychovatelství, spec. studium zdravotní tělesné výchovy
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • vychovatelka školní družiny

 Mgr. Jiřina Procházková

   • studium na Masarykově univerzitě v Brně
   • aprobace Matematika – Základy techniky
   • absolvování programu Informační a komunikační technologie
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele.

Tereza Přikrylová

   • studium Střední pedagogické školy, Rodinné školy a Gymnázia Karlovy Vary, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • asistentka pedagoga v I. A

 Mgr. Vladimíra Saviová

   • studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
   • aprobace učitelka 1. stupně ZŠ
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka v V. A třídě

Jana Sedláčková

   • studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro I. stupeň
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka v I. B třídě

 Mgr. Iva Suchomelová

   • studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
   • aprobace Učitelství pro speciální školy
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka IV. B třídy

 Mgr. Monika Vlasáková

   • studium na Univerzitě Karlově v Praze
   • aprobace učitelství pro I. stupeň základní školy
   • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
   • třídní učitelka  II. B třídy

 Hedvika Žemličková

  • studium na Střední pedagogické škole, praxe od roku 1993
  • konzultace po telefonické (na tel. čísle školy) nebo e-mailové dohodězc.el1547120274hcuhc1547120274@alok1547120274s(1547120274) – do předmětu zprávy napište příjmení učitele
  • asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny