Upozornění: Změna vydávání obědů pro děti na distanční výuce

V souvislosti se zahájením výuky na druhém stupni dochází ke změně. Děti z prvního i druhého stupně, které jsou na distanční výuce, si vyzvedávají oběd nově od 12,45 do 13,30. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.