Úprava ceny stravného za školní obědy od 1. 9. 2022

Žáci                       I. kat.           7-10 let                       32,- Kč

Žáci                      II. kat.           11-14 let                     34,- Kč

Žáci, dospělí                              15-více let                  35,- Kč

Cizí strávníci                                                                75,- Kč