Velikonoční přání a poděkování

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám všem poděkovala za velké nasazení, se kterým jste se pustili do domácí výuky Vašich dětí a nesmírně nám tak pomáháte tuto nelehkou situaci zvládnout. Velice si vážím Vaší obětavé práce zvláště v těch chvílích, kdy musíte propojit své pracovní povinnosti s těmi domácími, k nimž se nyní přidala i role „učitelská“.

Děkuji všem učitelům za jejich pečlivou přípravu na výuku, která je pro ně i pro děti mnohem náročnější  ve srovnání s přímým vyučováním.

Velikonoční svátky vždy symbolizují víru a naději v nový probouzející se život. Věřme tedy, že i tentokrát s teplými slunečními paprsky svitne i paprsek naděje a přinese brzké ukončení tohoto mimořádného období, načerpáme novou životní sílu a energii a že se opětovně shledáme.

Mgr. Eliška Jančíková