Vybavení školy

Interaktivní výuka prostřednictvím moderní techniky

Ve všech kmenových třídách školy jsou umístěny interaktivní tabule. Standardem pro učitele i žáky je ve třídě pracovní kout (infokoutek) s počítačem připojeným do sítě školy a na internet. Třídy jsou rovněž vybaveny moderní audiovizuální technikou.

Moderní technika

Škola vlastní v současné době sedmnáct interaktivních tabulí SMART BOARD, které v kombinaci s interaktivními učebnicemi FRAUS a dalším softwarem využívají k výuce učitelé na I. a II. stupni.

Infokoutky na prvním stupni

Ve všech třídách prvního stupně jsou umístěny moderní počítačové stanice s možností přehrávání a vypalování DVD, tisku na centrální kapacitní tiskárně a s připojením do počítačové sítě školy a na internet. Žáci mají k dispozici množství odborné literatury, kterou využívají nejen v hodinách daltonského typu vyučování.

Kuchyňka, knihovna, relaxační místnost…

Pro výuku Pracovních činností slouží cvičná kuchyňka, která v nedávné době prošla modernizací, v podkroví je umístěna školní knihovna, kterou se snažíme zpřístupnit žákům. K dispozici je i relaxační místnost a keramická dílna.

Učebnice nakladatelství FRAUS

Ve všech ročnících používáme převážně moderní učebnice nakl. FRAUS, které jsou určeny pro základní školy a víceletá gymnázia. Učebnice nakl. FRAUS jsou kvalitní, přehledné a náročné. Jsou navíc doplněny elektronickou verzí, kterou používáme na našich interaktivních tabulích. Naše základní škola je partnerskou školou nakl. FRAUS.

Tělocvična a hřiště

Tělocvična je vybavena běžným nářadím, soupravou na florbal, míči a podobně. K tělocvičně přiléhají sprchy, záchod a nářaďovny. S vedením školy je možno dohodnout pronájem pro vaše sportovní vyžití. V současné době tělocvičnu nevyužíváme vzhledem k probíhající stavbě nové tělocvičny.
Pro výuku tělesné výchovy je k dispozici také hřiště v těsné blízkosti školy a tělocvičny místních spolků.

Internet a počítače

Celá škola je propojena počítačovou sítí s možností připojení k internetu. V každé třídě je umístěna zásuvka s možností připojení. V učebnách jsou v rámci Infokoutků umístěny stabilní počítače.
Každý žák, učitel i pracovník školy má uživatelské jméno a heslo, svůj vlastní prostor na serveru  Své místo mají na serveru i jednotlivé třídy a zájmové skupiny. Žáci mají k dispozici prostředí operačního systému Windows  se všemi aplikacemi MS Office.

Prostředí školy

Snažíme se, aby prostředí školy bylo příjemné pro žáky i učitele. Chodby v hlavní budově jsou vymalovány a vyzdobeny podle architektonického návrhu a působí velmi příjemně.
Průběžně obnovujeme interiér jednotlivých tříd a učeben a vybavujeme moderními pomůckami a nábytkem.
Třídy jsou vybaveny zásobníky na papírové ručníky a pevné dávkovače mýdla.

Děti vedeme ke třídění odpadu. Na chodbách (případně ve třídách) jsou umístěny kontejnery na papír, plasty a směsný odpad. U šaten je umístěn kontejner na akumulátory. Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní a již několik let se účastníme sběrové soutěže.

V létě roku 2014 proběhla rekonstrukce šaten pro druhý stupeň. Nevhodné klecové šatny byly nahrazeny skříňkovým systémem.

Ostatní vybavení školy

Vlastníme další vybavení, které je dnes standardem: učitelé mají k dispozici osobní počítače, zpětné projektory, přehrávače, tablety, multimediální výukové programy, velkokapacitní techniku na kopírování učebních materiálů. Dále řadu “klasických” učebních pomůcek jako jsou nástěnné mapy, globusy,  modely a odbornou knihovnu.