Vyčistíme, vytřídíme…

… to byl název projektu, který proběhl na naší škole v návaznosti na oslavy Dne země. A to jsme opravdu 2. 5. udělali: vyčistili  Chuchli a odpadky, které jsme nasbírali, poctivě vytřídili a uložili do kontejnerů. Do projektu se zapojila celá škola se svými učiteli. První vyučovací hodinu strávily děti ve třídách, zamýšlely se nad odpadem, který produkujeme, zhlédly zajímavý dokument na ČT Edu Pravda o třídění odpadu a diskutovaly o něm. Takto naladěny vyrazily všechny třídy do terénu. Každá třída měla vyhrazen jeden konkrétní sektor, který měla uklidit. A přestože v Chuchli proběhl poctivý jarní úklid před měsícem, pytle se plnily rychle a často je musely nést dvě děti, aby odpadky skončily tam, kam patří. Nebyla to voňavá a čistá práce, ale byla za námi vidět. A doufejme, že ještě nějakou dobu bude.