Výsledky testování České školní inspekce v 5. ročníku

V květnu proběhlo ve všech ZŠ testování ČŠI žáků 5. ročníku, nebo 9. ročníku. Na naší škole ČŠI vybrala testování v 5. ročníku. Každý žák vypracoval 3 testy: Český jazyk, Matematika, Dovednosti usnadňující učení.  V následujících grafech je porovnání výsledků našich žáků ve třídě 5. A se všemi testovanými žáky 5. ročníku a ve třídě 5. B se všemi testovanými žáky 5. ročníku.

Jiřina Procházková

Český jazyk 5. A

Český jazyk 5. B

 

Matematika 5. A

 

Matematika 5. B

 

Dovednosti usnadňující učení 5. A

 

Dovednosti usnadňující učení 5. B