Vzdělávací zájezd do Polska

Ve dnech 26. a 27. dubna se výběr žáků z 6. až 9. ročníku zúčastnil v rámci výuky moderních dějin vzdělávacího zájezdu do Polska. Žáci měli možnost navštívit dva koncentrační a vyhlazovací tábory Auschwitz a Auschwitz – Birkenau v Osvětimi. Zde společně s místními průvodci se podrobně seznámili s „konečným řešením židovské otázky,“ jak nacisté nazvali podrobně vypracovaný systém likvidace židovského národa v době II. světové války (omezení lidských práv, svezení obyvatel židovského původu do ghett, transport a smrt v plynových komorách). Poslední odhady uvádí, že zde zahynulo více než 1,4 milionů lidí nejen židovského původu. Následující den byl věnován prohlídce solného dolu Velička, který je na seznamu světového dědictví UNESCO a patří k nejstarším solným dolům v Evropě. Velmi zajímavá byla prohlídka prostor dolu, které jsou upraveny do podoby klenutých síní a kaplí a díky tomu jsou nazývány „polskou solnou katedrálou.“ V dole se nachází množství soch a artefaktů vytvořených ze soli. Závěr zájezdu obstarala prohlídka nedalekého města Krakova, které je historickým hlavním městem Polska s rezidencí a hrobkou polských králů na Wawelu, známým také svojí univerzitou a místem působení pozdějšího papeže Jana Pavla II.