Workshop pro rodiče: Jak vést děti k finanční odpovědnosti

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Praha 16 zve rodiče na on-line workshop: Děti a finance – Jak vést děti k finanční odpovědnosti.

Cíle workshopu:
Doba se mění a naše děti také! Proto je cílem kurzu pomoci se adaptovat a ukázat Vám metody, jak vést své děti k finanční zodpovědnosti. Objasním vám, proč a v čem je vhodné posouvat finanční myšlení našich dětí. Popovídáme si o současném běžném přístupu finanční výchovy a jak to vidí naše děti. Nabídnu Vám, jak krůček po krůčku posouvat své děti a učit je plavat ve vodách finančního světa.

O čem si popovídáme:
 Proč je pro rodiče těžké být vzorem v oblasti zdravých finančních návyků
 3 základní pilíře finanční gramotnosti aneb školní projekty finančního vzdělávání
 O znalostech práce s rodinným rozpočtem našich dětí aneb dejte jim malý testík
 O metodách finančního vzdělávání našich dětí aneb co nás rodiče nenaučili.
 Jak finančně rozvíjet své děti?
 Jak tvořit zdravé finanční návyky.
 Kapesné jako prostředek učení se finanční gramotnosti dle věku
 Mají děti dostávat peníze za známky ve škole?
 Je možné kapesné dávat jednou za týden/14 dní/měsíc?
 Jak velké kapesné a co do něj zahrnout?
 Jak dále vzdělávat hrou, projekty a četbou?

Kdy: 9. 11. 2021 od 17:30, rozsah kurzu je 90 minut, pro účastníky ZDARMA!

Projekt MAP II. Praha 16 reaguje na zpětnou vazbu od rodičů, kteří se účastní našich seminářů. Proto jsme pro rodiče, ale i pro ostatní, kteří mají zájem se přizpůsobit nové době a nabídnout dětem a mládeži zdravé finanční návyky, připravili sérii on-line workshopů na téma Děti a peníze. Jak rozvíjet finanční zodpovědnost svých dětí aneb proč vzor našich rodičů již nestačí? Jak podpořit vývoj dětí a vést je k návykům, které jim pomohou k vyšším finančním schopnostem a dovednostem? Jak zajistit své děti a při tom se vyhnout rizikům spojených se smlouvami na nezletilé? Nechcete nechat finanční vzdělávání jen na učitelích? Hledáte tipy, jak pracovat a posouvat své děti v otázce peněz? On-line workshopy Vás provede zkušená profesionálka Veronika Kalašová (www.financnizralost.cz) První setkání na téma Jak vést děti k finanční odpovědnosti proběhne 7. 11. 2021, registrovat se můžete již dnes: Registrační formulář.

Registrace: Registrační formulář. nebo na mailu
Informace k události: https://www.facebook.com/MAP.Praha.16

nebo na webových stránkách: https://www.mcpraha16.cz/MAP-II

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011811s podporou MŠMT v rámci výzvy č. 47 OP VVV