Zahájení rotační výuky pro 2. stupeň

Z rozhodnutí vlády se od pondělí 3. května 2021 do škol vrací žákyně a žáci 2. stupně v režimu rotační výuky. Po týdnu rotují ročníky 7. a 8. a ročníky 6. a 9.

  • 3. – 7. května: VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B
  • 10. – 14. května: VI. A, VI. B, IX. A, IX. B

Třídy, které právě nebudou ve škole, pokračují ve výuce formou distančního vzdělávání. Dojde k drobným úpravám rozvrhu.

Informace k testování:

Prosíme rodiče, aby děti přišly v pondělí do školy v 7,45, abychom je mohli seznámit s testováním a otestovat před začátkem výuky.

  • Žáci budou testováni 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy.
  • Testování bude probíhat samoodběrem (pedagogický pracovník vykonává pouze dohled).
  • Při pozitivním výsledku po pondělním odběru obdrží žák potvrzení o pozitivitě provedeného testu a odchází se zákonným zástupcem/souhlasem zákonného zástupce domů (s přesnými pokyny Vás seznámí třídní učitel).
  • Při pozitivním výsledku testu žáka při čtvrtečním testování opouští školu celá třída a čeká se na výsledek PCR testu konkrétního žáka.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
  • Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole nasazeny chirurgické roušky, případně respirátory. Nejsou povoleny látkové roušky.

Manuál k testování naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

Leták pro žáky naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták pro rodiče naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným antigenním testům (Singclean, Lepu) naleznete na webu:

https://testovani.edu.cz/

V případě, že rodiče nemají zájem, aby se děti testovaly stěrem z nosu, je možné, aby si děti z domova přinesly test ze slin, který ve škole použijí místo nabízeného testu.

Test musí být ze seznamu těch, které dostaly výjimku Ministerstva zdravotnictví ČR, a je nutné, aby rodiče při skladování testů dbali pokynů výrobce a naučili své děti, jak mají provést samoodběr.

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky

Výuka a obědy

Výuka probíhá v plném rozsahu včetně odpoledního vyučování. Upraven je z organizačních důvodů výdej obědů.

Děti, které jsou ve škole, obědvají během 5. vyučovací hodiny, po skončení vyučování odcházejí rovnou domů.

Děti, které jsou na distanční výuce, si vyzvedávají oběd od 12,45 do 13,30. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

Podrobné informace o přihlašování a odhlašování obědů Vám zašle mailem vedoucí školní jídelny (p. Kincl).

Závěrem

Dovolujeme si Vás požádat, abyste věnovali pozornost informacím, které dostanete od třídních učitelů. O případných změnách či úpravách, které zjistíme, až dostaneme přesné pokyny od MŠMT, Vás budeme neprodleně informovat.