Zájezd do Polska

Připomínáme rodičům přihlášených žáků na zájezd do Polska (Krakov, Velička, Osvětim), že termín platby za zájezd je stanoven do 30. ledna 2019. Peníze lze předat p. učitelce Kočišové a p. uč. Hromádkovi. Pokud jste již tak neučinili, prosíme i o vyplnění oficiální přihlášky na zájezd.