Zeměpisná olympiáda

V letošním školním roce se všichni žáci druhého stupně poprvé zúčastnili Zeměpisné olympiády – vědomostní a dovednostní  talentové soutěže. Žáci z 6. až 9. ročníku v rámci hodin zeměpisu obdrželi test, který vyplnili podle svých možností za pomoci atlasů i tabulek. Do obvodního kola 22. ročníku soutěže postoupil ve své kategorii Patrik Cvrk (VIII. A), který úspěšně reprezentoval naši školu – porazil všechny soupeře z okolních základních škol a stupně vítězů mu unikly těsně.

Čtvrté místo je vynikající výsledek, který ocenili spolužáci potleskem v hodině zeměpisu a organizátor soutěže knižní cenou se zeměpisnou tematikou. Gratulujeme a těšíme se na příští ročník Zeměpisné olympiády!

Tomáš Hromádka