Změna v odhlašování obědů

Odhlašování obědů bude možné pouze telefonicky (případně SMS), e-mailem 2 dny předem.

e-mail: ; nový telefon: 604 457 079